Kaikki tulosteet nopeasti ja edullisesti huipputekniikalla!

Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Kopiopaja Oy Y-tunnus: 1037343-3 Puhelin: 010 666 8700 e-mail: info@kopiopaja.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jouko Sipilä Puhelin: 010 666 8700 e-mail: info@kopiopaja.fi

Rekisterin nimi

Kopiopaja Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on Kopiopaja Oy:n verkkokaupan asiakkaiden tilausten käsittely sekä tilaushistorian arkistointi. Tietoja voidaan käyttää Kopiopaja Oy:n toiminnan kehittämiseen sekä asiakasviestintään. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
1. Henkilön etu- ja sukunimi
2. Postiosoite
3. Sähköpostiosoite
4. Puhelinnumero
5. Tilaushistoria

Säännön mukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan henkilöiltä, jotka kirjautuvat järjestelmään.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan järjestelmään, joka on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurilla ja salasanoilla. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus ja salassapito

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.